Etiqueta: salut mental

  • Educació emocional i benestar en la pràctica docent

    Educació emocional i benestar en la pràctica docent

    Educació emocional i benestar en la pràctica docent

    Necessitats socials: salut mental i superar l’analfabetisme emocional L’educació emocional és una resposta a necessitats socials que no estan suficientment ateses en les àrees acadèmiques ordinàries (llenguatge, matemàtiques, ciències socials, ciències naturals, educació física, expressió artística, etc.). Algunes d’aquestes necessitats es comenten a continuació a…

    Necessitats socials: salut mental i superar l’analfabetisme emocional L’educació emocional és una resposta a necessitats socials que no estan suficientment ateses en les àrees acadèmiques ordinàries (llenguatge, matemàtiques, ciències socials, ciències naturals, educació física, expressió artística, etc.). Algunes d’aquestes necessitats es comenten a continuació a títol d’exemple. La salut mental és un estat en el…